Kunnskap

Hamar Middelalderfestival har de siste årene hatt en lang rekke foredrag som sentrerer seg rundt årets tema, og andre fagfelt som hører middelalderen til. Ønsker du å få faglig påfyll kan vi varmt anbefale å ta deg en tur innom foredragene i Aulaen og Borgstua eller bli med på en av omvisningene i Hamardomen eller Urtehagen.

Foredrag og omvisninger lørdag

Kl. 12.30      Omvisning i Hamardomen ved Domkirkeoddens guider
Kl. 12.30      Omvisning i Urtehagenved Hilldur Hauksdottir
Kl. 13.00     «Fra kloke koner til hekser»,ved Elisabeth Østby i Aulaen
Kl. 14.00     «Historiske buefunn i Norge», ved Ivar Malde i Aulaen
Kl. 14.30      Omvisning i Urtehagen
Kl. 15.00     «Giftmordersken og hennes homofile ekstemann», ved Henriette M. Hoel i Aulaen
Kl. 15.15      Omvisning i Urtehagen
Kl. 15.45     «Middelalderens tro, magi og mystikk» ved Arne Borg i Borgstua
Kl. 16.30      Omvisning i Urtehagen
Kl. 17.30     «Biskop Nikolaus, prest, politiker og hærfører» ved Ola Onsrud i Aulaen
Kl. 17.30      Omvisning i Hamardomen


Foredrag og omvisninger søndag

Kl. 12.30      Omvisning i Hamardomen ved Domkirkeoddens guider
Kl. 12.30     «Fra kloke koner til hekser» ved Elisabeth Østby i Aulaen
Kl. 13.15      Omvisning i Urtehagen ved Hilldur Hauksdottir
Kl. 13.15     «Biskop Nikolaus, prest politiker og hærfører», ved Ola Onsrud i Aulaen
Kl. 13.30     «Middelalderens tro, magi og mystikk» ved Arne Borg i Borgstua
Kl. 14.00     «Jakten på Olav den Hellige» ved Øystein Morten i Aulaen
Kl. 14.15      Omvisning i Urtehagen
Kl. 15.00     «Med korsets tegn og dvergestein – middelalderens magiske hverdag» ved Laila Grastvedt
Kl. 16.00     Omvisning i Urtehagen