Arne Borg

«Da Peder Olsen var sokneprest i Vang kirke», kåseri i Borgstua

Dr. Petrus Olai var katolsk prest og gikk over til den protestantiske lære i 1537. Han var da en geistlig på Hamar som beholdt sitt embede. Hvordan var det på Hamar i denne overgangstiden, og hva skjedde ute i den store verden? Hva betydde reformasjonen for vanlige folk? 

Kom og hør Arne Borg kåsere om denne overgangen, som både fikk religiøse og sekulære konsekvenser. Var Hedemarkingene klare for Luthers endringer, og hva var motivet til kongen, kong Christian III, som satt langt der borte i Købehavn. Var det Guds vilje det som skjedde, eller kongens?

  • Arne_B_1.jpg
    1/1