Arne Borg

«Pest i borgen!», kåseri i Borgstua

Høsten 1348 kom pesten til Hamar og Oslo. Vinteren kom og la, bokstavelig talt, hele helvete på is. Hva ville våren 1349 bringe?

Arne Borg tar for seg begynnelsen av den store mannedauen, den fryktede pesten; Svartedauden. Hvilken betydning fikk den egentlig for borgen, kaupangen, gårdene omkring og menneskene som levde der. En skrekkelig historie, men også en historie om enkeltmenneskets evne til å overleve og å gå videre i et samfunn hvor så mange som to tredjedeler av innbyggerne døde. 

Det var pest i borgen...


  • Arne_B_1.jpg
    1/1