Middelalderleir juli 2021

Onsdager, lørdager og søndager i juli blir det aktivitetsdager i middelalderleiren. NB! Ikke lørdag 31. juli.

  • Middelalderleir nedenfor Urtehagen, med Mjøsa i bakgrunnen. (Foto/Photo)
    1/1
    Anno Domkirkeodden

Middelalderleiren er en del av alt du kan oppleve på museet på Domkirkeodden i sommer, og tilgjengelig for alle som løser billett til museet. For åpningstider og priser, se museets hjemmeside.

Åpningstider

3. - 4. juli er leiren åpen kl. 11-16.

7. -18. juli er leiren åpen kl. 11-17, og det vil tidvis være liv i leiren utenom de oppsatte aktivitetesdagene.

21.-28. juli er leiren åpen kl. 12-16 på aktivitetsdagene.

Adkomst


Leiren vil være tilgjengelig ved å gå inn gjennom humleportalen og gjennom hele Urtehagen.

Samarbeid med Middelalderforeningen i Hedmark

Til og med 18. juli er det Middelalderforeningen i Hedmark som står for selve leiren og mange av aktivitetene. Her ser dere en film som Ola Onsrud i foreningen har laget om litt av det du kan oppleve i middelalderleiren.

  • 1/1

Smittevern

Det skal være trygt for alle å besøke og oppholde seg i middelalderleiren. Vi anmoder derfor alle våre besøkende om å holde seg hjemme om de ikke føler seg friske, bruke håndsprit ved inn- og utgang samt under aktiviteter inne i leiren, og å holde god avstand til andre besøkende og de som arbeider i leiren. Det vil være en maksgrense for antall besøkende i leiren samtidig, dette vil bli klart først når leiren er rigget, og vil bli opplyst ved inngangen.