Poco á poco og Amabile

Barnekorene fra Hamar og Vang besøker festivalen for første gang

Under ledelse av dirigent Tone Østli og pianister Gudbrand Aasen og Nils Tore Enget besøker barnekorene fra Vang kirke og Hamarkirkene festivalen for første gang. Det blir skjønn gregoriansk sang i Hamardomen og lystig middelaldermusikk på markedet.

  • Barnekorene_Poco_a_poco_2016.jpg