Åpningstider

Fredag 12.juni          kl. 19.00 – 24.00

Lørdag 13.juni          kl. 12.00 – 01.00
Markedet stenger kl. 19.00

Søndag 14.juni          kl. 12.00 – 17.00

Kåring av årets Mesterborger kl. 13.00

  • Storjordet med dato 2020
    1/1