Åpningstider

Middelalderleiren i Juni

Onsdager, lørdager og søndager i juli blir det aktivitetsdager i middelalderleiren. NB! Ikke lørdag 31. juli.

Middelalderleiren er en del av alt du kan oppleve på museet på Domkirkeodden i sommer, og tilgjengelig for alle som løser billett til museet.

3. - 4. juli er leiren åpen kl. 11-16.

7. -18. juli er leiren åpen kl. 11-17, og det vil tidvis være liv i leiren utenom de oppsatte aktivitetesdagene.

21.-28. juli er leiren åpen kl. 12-16 på aktivitetsdagene.

Leiren vil være tilgjengelig ved å gå inn gjennom humleportalen og gjennom hele Urtehagen.

  • Storjordet med dato 2020 (Foto/Photo)
    1/1