Historisk middelaldermarked / Historical market

I middelalderens Hamar holdt biskopen marked to ganger i året. I vår tid er markedet er selve ryggraden i festivalen!

In medieval times there was a big market twice a year, arranged by the bishops in Hamar. Today the historical market is the backbone of the festival!

Vil du delta? / Do you want to participate?

Vi ønsker å skape et middelaldermarked som ligger så tett opp til middelalderens kaupang som overhode mulig! Har du varer du tror passer inn hos oss, eller er du håndverker som demonstrerer gamle teknikker er du hjertelig velkommen til å sende oss et søknadsskjema.  

Vi ønsker oss et så bredt utvalg av historisk korrekte varer på markedet som overhode mulig. Vi reserverer oss derfor retten til å avvise markedsdeltakere på grunnlag av autentisitet på varer og den generelle sammensetningen av markedet.

Det er viktig at de som ønsker å delta på markedet har satt seg inn i markedsreglementet. Det finner du her:

We want to create a market that is as close to the medieval market as possible. If you are trading in medieval goods or doing medieval crafts, please send us an application form!

We do, however reserve the right to refuse entry on terms of authenticity and the general composition of the market.

It's important that those who want to participate in our marked har read our terms and conditions. You can find them here: 

Søknadsfrist 22.april / Deadline for registration 22. April

Avmeldingsfrist 20. mai / Deadline withdrawal of application 20. May