Årets tema

Hverdagslivet i kaupangen og borgen

Festivalen i 2018 er en fest for almuen!

I over 400 år var det et yrende folkeliv i biskopens borg og Hamarkaupangen. Hvem var menneskene som bodde her og hva arbeidet de med? Hvordan levde, bodde og tenkte de?

I år er det hverdagsmennesket i middelalderen som står i fokus. Håndverkerne, tjenestejentene, bønder og fiskere, skrivere og gjøglere, ungene og de gamle. Vanlige menn og kvinner som hadde sitt liv og levned akkurat her hvor vi i dag arrangerer festivalen.

På det som i dag er Domkirkeodden finner vi både synlige og usynlige historiske spor etter de som bodde her ute. Årets festival er en hyllest til disse menneskene.