Årets tema

Pest og kolera

  •  (Foto/Photo)

Festivalen i 2019 tar et dykk inn middelalderens mørkere sider!

Pest og kolera

Hverdagslivet i middelalderen var ikke bare enkelt. Sykdommer truet allerede fra fødselen av, og levekårene var mildt sagt annerledes enn det vi er vant med i dag. 

For mange er middelalderen en romantisk tidsepoke man kan drømme seg bort i og lengte tilbake til, men i år tar vi et lite dykk inn i noen av de mørkere sidene ved middelalderen.

Livet var ikke alltid lett, og ting vi i dag tar for gitt var enten en luksus eller ikke-eksisterende. Årets tema lærer oss at døden var tettere vevd inn i dagliglivet i middelalderen enn i dag. Mangelen på kunnskap om sykdom ga grobunn til underlige forklaringer og rare forsøk på helbredelse.

Livsoptimismen fantes allikevel, den gang som nå. Derfor rommer også festivalen fest og glede, og et litt humoristisk blikk på det litt makabre!