Ola Onsrud

Kom til ridderskolen og møt Kong Håkon 6. Magnusson i Ola Onsrud sin skikkelse. Harnisken som Ola bærer er en av de mest komplette rekonstruksjonene som finnes i Norge.

  • 1/1
    Mailind Solvind Mjøen / Domkirkeodden