Laila Grastvedt

«I skarlakskappe og kufte grå»
Middelalderens tekstiler og draksskikk i Norden

Skarlak,  hva var det? En rødfarge? Og vadmál? 

Hvordan kledte folk seg i middelalderen her til lands? Hvor kom tekstilene fra, hvem lagde dem og hvordan? Ville du trodd at Island var en av Europas største tekstileksportører i høymiddelalderen? Gravfunn og middeladerballader forteller om klær som sosial markør. Klær skapte folk,  da som nå.


  • Laila og Tor
    1/1
    Laila Grastvedt Ranveig Nordbryhn