Hopp til hovedinnhold

Leirreglement for Hamar Middelalderfestival

ÅPNINGSTIDER

Lørdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 17.00

Generelle retningslinjer

Ved registrert deltakelse forplikter alle deltakere og medlemmer av foreningen seg til å overholde festivalens reglement. Leder for foreningen har ansvaret for at alle deltakere er gjort kjent med leirreglementet. Reglementet vil også bli delt ut i papirform ved ankomst.

 • Festivalen er et familiearrangement, og lydnivået i leirene skal ikke forstyrre nattesøvnen etter klokken 24
 • Overstadig beruselse eller bruk av ulovlige rusmidler er ikke tillatt
 • Det er nulltoleranse for alkoholinntak før klokken 19
 • Festivalen har eget vakthold, men alle deltakere er likevel ansvarlige for egne eiendeler
 • Alle deltakere må ha brannslukningsutstyr i teltene
 • Alle deltakere er forpliktet til å være kledd i middelalderdrakt i festivalens åpningstid
 • Det er nulltoleranse for håndtering av våpen i beruset tilstand
 • Det er strengt forbudt å gjøre opp bål på bar bakke, eller bruke engangsgrill på festivalområdet. Bål skal gjøres opp i bålpanner eller på bålplass lagt opp med murstein (Murstein finnes tilgjengelig på området)
 • Vis hensyn, det er mange barn tilstede både som publikum og deltakere
 • Alle telt i alle leire skal ha adgangstegn hengende synlig på teltet. Mangel på dette kan føre til bortvisning fra festivalområdet.

Inn og utkjøring på området

Fredag: Biltransport til/fra leir tillatt. Vi oppfordrer alle til å kjøre bilene ut så snart som mulig av hensyn til plassering av andre leirdeltakere samme kveld.

Lørdag: Alle biler skal være ute av festivalområdet.

Søndag: Alle biler skal være ute av festivalområdet mellom kl. 10.00 og 17.00.

Det er ikke tillatt å kjøre bil på festivalområdet i festivalens åpningstid.

 • Varsle alle som er i fare
 • Ring brannvesenet (110), gi dem navnet ditt og fortell dem at det brenner på Domkirkeodden, fortell hvor på området det skjer, hva det brenner i (bygninger, teltleir eller marked) og informer om noen er skadet. Hold linjen og svar på alle spørsmål
 • Ring ansvarlig Jens Jørgen Stramrud (900 56 332) eller festivalsjef Ranveig Nordbryhn (947 61 672)
 • Prøv å slokke med tilgjengelig utstyr (vann, slukningsapparat, kvelning med stoff e.l.). Hvis brannen ikke lar seg slukke, beveg deg og andre utenfor fare og vent på instruks
 • Når brannvesenet kommer, sørg for at noen møter dem og forklarer situasjonen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1