Markedsreglement for Hamar Middelalderfestival

ÅPNINGSTIDER

Lørdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 17.00

Generelle retningslinjer

Ved godkjent søknad om plass til festivalen, forplikter markedsdeltakerne seg til å overholde festivalens retningslinjer. Brudd på retningslinjene kan føre til bortvisning fra festivalen.

  • Alle markedsdeltakere forplikter seg til å delta på begge markedsdager.
  • Festivalen har det endelige ansvaret for markedets og vareutvalgets sammensetning. Vi forbeholder oss retten til å avvise markedsdeltakere med bakgrunn i dette. Festivalen har også det siste ordet i evt. tvistesaker.
  • Alle bodholdere forplikter seg til å ha brannslukningsapparat i boden i henhold til festivalens HMS regler.
  • Det vil være vakter tilstede under festivalen, men markedsdeltakere er selv ansvarlige for å sikre egne varer og verdisaker. 
  • Overstadig beruselse eller bruk av ulovlige rusmidler er ikke tillatt. Etter kl 24.00 skal lydnivået holdes på et minimum.

Inn og utkjøring på området

Fredag: Biltransport til og fra stand tillatt. Ta hensyn til andre rundt deg!

Lørdag: Alle biler skal være ute av festivalområdet senest kl.11.00. NB! Ingen innkjøring med bil i Bispestredet lørdag kveld!

Søndag: Alle biler skal være ute av festivalområdet kl. 11.00. Innkjøring er igjen tillatt kl 17.30.

Det er ikke tillatt å kjøre bil på festivalområdet i festivalens åpningstid.

Boder, vareutvalg og drakter
  • Alle varer som tilbys for salg skal ha hatt sitt bruksområde i middelalderen. Vareutvalget skal være godkjent av festivalarrangøren. Hamar middelalderfestival forbeholder seg retten til å avvise enkeltvarer og be om endring i vareutvalget og presentasjonen av varene slik at dette blir i tråd med festivalens profil.
  • Bodholdere forplikter seg til å ha boden klar til markedet åpner, samt holde den åpen gjennom hele markedets åpningstid. For de som ønsker det, er det tillatt å holde åpent utover åpningstidene.
  • Bodene skal pyntes i middelaldersk stil med  naturmaterialer. Det samme gjelder emballasjen og presentasjonen av varene.  Plastemballasje og andre moderne gjenstander er ikke tillatt.
  • Alle markedsdeltakere forplikter seg til å være kledd i middelalderdrakter. Trenger du å låne drakt, kryss av i søknadsskjemaet. Bestilte drakter kan hentes i draktutleveringen som ligger i Drengestua (det røde trehuset i Borggården) fra kl. 9.30 lørdag. Draktene skal returneres innen kl. 18.00 søndag ettermiddag!

Markedsavgift

Markedsavgiften dekker museets arbeid med å tilrettelegge området for markedsaktørene. Dette gjelder montering av boder, planlegging og tilpasning av friluftsområdet, renovasjon og sanitærforhold, samt tilrettelegging for strøm, fri bruk av ved, drikkevanntilgang, murstein til ildsted i forbindelse med oppholdet på markedet mm.

Vi oppfordrer våre aktører som trenger strøm til å ta med egne skjøteledninger.

Festivalkantina befinner seg i den hvite bygningen nedenfor Hamardomen.

Liten bod 1,5 x 0,9m750,-
Stor bod 2,0 x 1,8m1000,-
Bodplass 1 - 9 m2NOK 800,-
Bodplass 10 - 20m2NOK 1200,-
Bodplass over 20m2NOK 1500,-
Strøm fre - sønNOK 250,-
Et varmt måltid i festivalkantina hver dag. Pris pr. dagNOK 100,-

Avmeldingsfrist 20.mai!

Avmeldinger innen 20.mai vil ikke bli fakturert for markedsavgift, bodleie, strøm og matservering. Avmeldinger etter dette tidspunktet faktureres.