Middelalderleir lørdag 10. juli

Kl. 11.00   Leiren åpner
Kl. 11.00   Bak din egen vikinglefse
Kl. 11.00   Middelaldermusikk i leiren, Ta Rotta spiller opp

Kl. 11.00-12.30   Bueskyting

Kl. 11.30   Smedens verktøy; Tenger, dorer og meisler, foredrag og demonstrasjon v/ Lennart Hoffman
Kl. 12.30   Treskjæring, foredrag og demonstrasjon v/ Anne Berg Nilsen

Kl. 12.30-13.30   Øksekasting

Kl. 13.00   Tussene på tunet, teater med Erlend Tveite og Kristine Hesjadalen
Kl. 13.00   Bak din egen vikinglefse

Kl. 13.30-17.00   Bueskyting

Kl. 13.30   Blankvåpenkamp, hvordan kjempet riddere til fots i middelalderen
Kl. 14.00   Fekteskole
Kl. 14.00   Mat i middelalderen, foredrag v/ Mona Utheim
Kl. 14.30   Fekteskole
Kl. 15.00   Piler i middelalderen, foredrag v/ Simen Svenkerud
Kl. 15.00   Bak din egen vikinglefse
Kl. 15.30   Tussene på tunet, teater med Erlend Tveite og Kristine Hesjadalen
Kl. 17.00   Leiren stenger

Heldagsaktiviteter

Trekjærerverksted, lag snor på snorhjul, vikingleker for voksne i samme kohort, smiing, håndverk, brikkevev, tredreiing, buemaking, musikk, utstilling av våpen og rustning fra middelalderen.

Med forbehold om endringer.