Middelalderleir søndag 4. juli

Kl. 11.00   Leiren åpner
Kl. 11.00   Bak din egen vikinglefse
Kl. 11.00   Middelaldermusikk i leiren, Ta Rotta spiller opp

Kl. 11.00-12.30   Bueskyting

Kl. 11.30   Smedens verktøy; tenger, dorer og meisler, foredrag og demonstrasjon v/ Lennart Hoffman
Kl. 12.30   Treskjæring, foredrag og demonstrasjon v/ Anne Berg Nilsen

Kl. 12.30-13.30   Øksekasting

Kl. 13.00   De tre små griser, dukketeater med Inger Merethe Johnsen og Erlend Tveite
Kl. 13.00   Bak din egen vikinglefse

Kl. 13.30-16.00   Bueskyting

Kl. 13.30   Møt ridderen Herr Ola Arnesson fra midten av 1300-tallet. Ola Onsrud forteller om riddervesenet i Norge og demonstrerer bruk av blanke våpen.
Kl. 14.00   Fekteskole (6 - 12 år)
Kl. 14.00   Mat i middelalderen, foredrag v/ Mona Utheim
Kl. 14.30   Fekteskole (6 - 12 år)
Kl. 15.00   Bak din egen vikinglefse
Kl. 15.00   Piler i vikingtid, foredrag v/ Simen Svenkerud
Kl. 15.30   De tre små griser, dukketeater med Inger merethe Johnsen og Erlend Tveite
Kl. 16.00   Leiren stenger

Heldagsaktiviteter

Trekjærerverksted, lag snor på snorhjul, vikingleker for voksne i samme kohort, smiing, håndverk, tredreiing, buemaking, musikk, utstilling av replika av våpen og rustning fra middelalderen.

Med forbehold om endringer.