Kong Håkon's ridderskole

Lær å sloss, fekte og oppføre deg som en ekte ridder!

  •  (Foto/Photo)
    1/1

I Norge var ridderne kongens fremste menn. Deres oppgave var å bistå kongen i å styre og forsvare landet. Derfor måtte de beherske sine våpen til hest og til fots, samt kjenne loven og kunne lede andre. På ridderskolen tester kong Håkon deltakerne om de er verdige til å bli hans riddere. De får prøvd sine ferdigheter med våpen, avlegger ed om troskap til kongen og får sitt ridderbrev.

Aldersgrense 5 til 12 år.

  •  (Foto/Photo)
    1/1