Torunn Meyer

"Hamarkjolen", foredrag i Aulaen

På Domkirkeodden finnes en innrissing av en ung kvinne på en murstein. Vi har lenge ønsket å ta tak i innrissingen og vise hvordan en kvinne på Hedmarken kan ha gått kledd i perioden 1490–1550. I disse dager jobbes det med et forprosjekt om Hamarkjolen. I dette foredraget vil Torunn sette Hamarkjolen inn i et historisk motebilde og se hvor påvirkningen kan ha kommet fra. Mursteinen er utstilt i Borgporten.

  • Cranach_beskjrt.jpg
    1/1