Torunn Meyer

"Hamarkjolen II", foredrag i Aulaen

På Domkirkeodden finnes en innrissing av en ung kvinne på en murstein. Kan denne innrissingen vise hvordan en kvinne på Hedmarken kan ha gått kledd i perioden 1490–1550?  I dette foredraget vil Torunn fortelle hva som har skjedd siden i fjor. Hun setter Hamarkjolen inn i et historisk motebilde og ser hvor påvirkningen på designet kan ha kommet fra. Årets foredrag har hovedvekt på stoff og materiale. Mursteinen er utstilt i Borgporten.


  • Torunn Meyer
    1/1
    Donna Kastrati
  • Cranach_beskjrt.jpg
    1/1