Hopp til hovedinnhold

Vår historie

Slik startet det hele!

  • 1/1
    Maleri av Ola Onsrud Ola Onsrud /

Hvordan var det å være menneske i Middelalderen? Hvordan var det å bo her ute i Hamarkaupangen?

Mennesket er av natur nysgjerrig, og middelalderen har alltid fascinert mange, så det var godt publikumsgrunnlag for å starte de første middelaldervandringene på Domkirkeodden.

Dette var den første spede starten på det som skulle utvikle seg til Hamar middelalderfestival. Gjennom mange titalls år har lokalbefolkningen på Hedmarken kunnet se frem til og glede seg over de sommerlige middelaldervandringene på Domkirkeodden på Hamar. Intensjonen har vært å formidle kunnskap om og gi opplevelse av hvordan det va rå være borger i Hamar bispedømmes geistlige sentrum, for kannikene, prestene og dominikanermunkene, for den lille bonde, fiskeren og håndverkeren. Det gamle Hamar bispedømme ble opprettet her i 1152/53. Det er her byens eldste historie ble skrevet. 

Her ute finner du Hamars røtter – Hamars identitet – Hamarsmiddelalder.

Hva kunne Stiftelsen Domkirkeodden formidle om arbeidslivet og om festlig samvær? Hva spiste de i middelalderen, hvordan danset de, hva slags sang og musikk fantes den gang? Hvordan evnet de å forsvare seg ved fiendtlig angrep? Hvilke forestillinger hadde de om livet og døden, om tro og kjærlighet? Hva med sykdom og hygiene? Behovet viste seg etter hvert å være stort for å tilegne seg kunnskap om hvordan middelaldermenneskets hverdag artet seg. Publikumstilstrømningen økte, og med det, kravene til formidlingsformen. Et lite marked med kjøpmenn og håndverkere oppsto. Foredragene ble tilført innslag av mer dramatisk art, som konserter, små skuespill eller opplesning fraHamarkrøniken, vår beste skriftlige kilde til kunnskap om middelalderbyen.

I dag er den spede spire til vandring i gamle Hamarkaupangen blitt til en middelalderfestival med deltakelse av mange tusen middelalderentusiaster. Kunstnere og håndverkere fra hele Norge og resten av Europa trekker nå til Hamar med sine varer og opptredener, og stadig flere av lokalbefolkningen deltar som aktører i stedet for tilskuere. Skoler, frivillige lag og foreninger er med og drar det store lasset det er å skape en historiskfestival med mest mulig autentisitet samtidig som den kan by på en rikdom av opplevelser og inntrykk. Den enkle middelaldervandringen med fortellinger fra Hamarkaupangen er blitt til en av Norges største Middelalderfestivaler! Konserter, danseoppvisninger, ridderturneringer til hest, blankvåpenkamper, leker og tevlinger, marked med håndverkere og kjøpmenn er bare noen av de utallige aktivitetene.

Middelalderfestivalen på Domkirkeodden avspeiler livet i Hamarkaupangen frabispesetets opprettelse i 1153 til middelalderens slutt ved reformasjonen i 1536.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1